Přezouvání bez čekání, objednávky na tel. +420 604 984 580

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Jméno a kontaktní údaje správce:

Bali systém s.r.o.
IČ 02987732
DIČ CZ02987732
Sídlo: Podroužkova 1679/3, 708 00 Ostrava 8
zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59047

2. Adresa provozovny a korespondenční adresa:

Balipneu.cz, K myslivně 5, 708 00 Ostrava 8
Tel.: 604 984 580
E-mail: pneu@balisystem.cz

(dále jen "Bali systém s.r.o." nebo "správce")

3. Dodržení platných právních předpisů

Naše společnost Bali systém s.r.o. postupuje při veškerých procesech zpracování osobních údajů (např. shromažďování, použití či zpřístupnění) podle platných právních předpisů.

4. Zachování mlčenlivosti

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě jako např. Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo  a další. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, klademe velký důraz na bezpečnost při jejich zpracování a zachováváme o nich mlčenlivost.

5. Jmenování pověřence

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme za podmínek uvedených níže.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Pro vyřízení objednávky

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Pro plnění smlouvy

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Pro reakci na kontaktní formulář

Správce zpracovává údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím kontaktního formuláře v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa jen za účelem realizace poptávky, včetně předání poptávky na příslušné kontaktní osoby z titulu splnění smluvní povinnosti. Údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře se pro jiné účely nepoužívají, obzvláště ne pro reklamu.

4. Pro zaslání reklamních sdělení

Zpracování údajů pro zaslání obchodních sdělení se provádí na základě Vašeho souhlasu. Newsletter můžete kdykoli opět odhlásit příslušným způsobem uvedeným v obdrženém e-mailu.

Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby společnosti Bali systém s.r.o..

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je


- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- k reakci na Vaši poptávku přes kontaktní formulář,

- za účelem technické administrace internetových stránek při Vaši registraci,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3. Rozsah osobní údajů

Nikdy nevyžadujeme takové osobní údaje, které nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo služby.

IV. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

1. Internetový obchod (e-shop)

Navštívíte-li náš internetový obchod, zpracováváme pro splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Bali systém s.r.o., resp. k provedení opatření před uzavřením smlouvy podle článku 6 odstavec 1 písmeno b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) následující informace:

- Objednávka bez zřízení zákaznického účtu

V případě objednávky v rámci internetového obchodu jsou shromažďovány prostřednictvím povinných polí všechny údaje, které jsou potřeba k realizaci objednávky v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa (fakturační a případně odlišná adresa dodání), kontaktní telefonní číslo.

Vaše osobní údaje se zpracovávají za účelem realizace Vaší objednávky.

- Zákaznický účet / registrace

Prostřednictvím internetových stránek www.balipneu.cz  je možné se u společnosti Bali systém s.r.o. zaregistrovat a následně se do systému jednoduše přihlašovat přes Vaši e-mailovou adresu a heslo, které si sami zvolíte. Společnost Bali systém s.r.o. uchovává Vámi zadané údaje v rozsahu: Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo pro účely zřízení zákaznického účtu, prostřednictvím kterého je Vaše následná objednávka přijata, zpracována a zrealizována.

Společnost Bali systém s.r.o. si ponechá Vaše údaje pro další objednávky, dokud bude z Vaší strany registrace zachována. Přitom máte právo kdykoli své registrační údaje změnit, opravit a/nebo nechat společností Bali systém s.r.o. vymazat.

- Uchovávání údajů objednávky

Získá-li společnost Bali systém s.r.o. Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávky, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu realizace objednávky a dále v nezbytně nutném rozsahu po jejím dokončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany společnosti Bali systém s.r.o. a nebo z Vaší strany.

2. Kontaktní formuláře

Obracíte-li se na společnost Bali systém s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.balipneu.cz, Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa se zpracovávají za účelem realizace Vaší poptávky (vč. předání Vaší poptávky na příslušné kontaktní osoby a jejího efektivního zpracování) z titulu splnění smluvní povinnosti.

Vaše údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře se pro jiné účely nepoužívají, obzvláště ne pro reklamu.

3. Newsletter

- Pokud jste naším zákazníkem

V případě, že jste naším zákazníkem, Vám můžeme z titulu oprávněného zájmu podle GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti zasílat newslettery, které souvisejí s prodejem našich výrobků či služeb, přičemž musíte mít jasnou a zřetelnou možnost zasílání kdykoli odmítnout proklikem v jednom z doručených e-mailů úplně dole na odkaz „Chci se odhlásit ze seznamu zasílání“.

- Pokud ještě nejste naším zákazníkem

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Newsletter společnosti Bali systém s.r.o.  můžete odebírat prostřednictvím zadání Vaší e-mailové adresy bez nutnosti zadávání svého jména, to vše pokud se k tomu:
- zaregistrujete zadáním své e-mailové adresy v příslušném políčku a zasílání newsletteru výslovně odsouhlasíte kliknutím na tlačítko "Odeslat".

V. Předání a doba uchování osobních údajů

- Předávání

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky

- Předávání do třetích zemích

Vaše osobní údaje do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, nepředáváme.

- Doba uchování:

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

VI. Bezpečnostní opatření

1. Obecná technickoorganizační opatření:

Společnost Bali systém s.r.o. provedla celou řadu bezpečnostních opatření, aby v přiměřeném rozsahu a adekvátně chránila informace vztahujících se k osobním údajům.

Všechny údaje uložené u společnosti Bali systém s.r.o.  jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními, stejně jako opatřeními procesními, která omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Přístup k informacím vztahujícím se k osobním údajům dostávají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění speciálních úkolů. Tito pracovníci jsou ohledně bezpečnosti a praxe při ochraně údajů vyškoleni a nakládají s Vašimi údaji důvěrně

2. Hesla

Vaše heslo pro přístup na naše internetové stránky neposkytujte nikdy třetím. Chcete-li opustit svůj zákaznický účet v internetovém obchodu, odhlaste se a zavřete svůj prohlížeč, aby se zabránilo získání neoprávněného přístupu nepovolaným osobám. Heslo svého zákaznického účtu můžete kdykoliv změnit.

VII. Vaše práva

1. Informace

Máte kdykoli právo na informaci o uložených údajích vztahujících se k Vaší osobě, jejich původu a příjemcích, jakož i účelu zpracování údajů. V tomto ohledu se prosím obraťte na pneu@balisystem.cz

2. Úprava údajů

- Máte právo nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
- Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů.
- Máte právo na omezení zpracování osobních údajů.

3 . Příslušný orgán dozoru

V případě stížností ohledně použití vašich osobních údajů se můžete také obrátit na příslušný dozorčí orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,

VLASTNÍ PNEUSERVIS

VÝDEJNÍ MÍSTO

balipneu.cz

K myslivně 5

708 00  Ostrava Poruba

pod Domem sester

Košík je prázdný.

 PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY

NOVĚ U NÁS PRODEJ A PRONÁJEM

http://www.balipneu.cz/Privesne-voziky

 

AUTOKOSMETIKA

VELKOOBCHODNÍ ODBĚR

KONTAKT tel. + 420 604 984 580

email. pneu@balisystem.cz

 

  NAŠE SLUŽBY

  • přezouvání pneu

  • vyvážení

  • opravy defektů

  • huštění pneu plynem Securpneu

  • sezónní uskladnění pneu

  • čištění interiéru vozu suchou cestou

 

 

V PŘÍPADĚ OSOBNÍHO ODBĚRU A PLATBY V HOTOVOSTI V PRODEJNĚ:

Eet-3

 

zboží v e-shopu: 109 e-shop systém banan.cz